top of page

Vaskulárna terapia

Predchádzanie VTE

Arjo portfólio prevencie VTE zahŕňa množstvo spoľahlivých prístrojov a špecializovaných návlekov na uľahčenie bezpečnej a účinnej prevencie venóznej tromboembólie (VTE), čo je spoločný termín pre DVT aj PE.

Napodobením prirodzeného pôsobenia ambulantných lýtkových a / alebo chodidlových púmp sa prerušovaná pneumatická kompresia (IPC) pohybuje krvou v hlbokých žilách nohy, čím sa znižuje riziko tvorby HVT.

IPC je jednoduché a pohodlné riešenie pre liečených a operovaných pacientov * vrátane tých, pre ktorých platí vysoké riziko VTE alebo riziko krvácania.

Viaceré klinické štúdie podporujú používanie prerušovanej pneumatickej kompresie ako účinnej terapeutickej metódy prevencie VTE.

Náš sortiment kompresorov Flowtron DVT spolu s návlekmi poskytuje komplexné portfólio spoľahlivých a cenovo výhodných produktov na podporu všetkých klinických požiadaviek.

* V závislosti od hodnotenia rizika pacienta, podrobnosti o všetkých kontraindikáciách nájdete v návodoch na používanie (IFU).

Kompresory pre prevenciu VTE/DVT

Sortiment výrobkov spoločnosti Arjo pre oblasť prevencie VTE zahŕňa rad spoľahlivých zariadení a špeciálnych návlekov pre bezpečnú a efektívnu prevenciu žilového tromboembolizmu (VTE), čo je súhrnný pojem pre DVT a PE.

Vďaka napodobňovaniu prirodzeného pohybu lýtka a / alebo chodidla pri chôdzi prerušovaná pneumatická kompresia (IPC) zaisťuje prúdenie krvi v hlbokých žilách nohy a znižuje riziko vzniku DVT.

IPC je jednoduché a pohodlné riešenie pre hospitalizovaných a operovaných pacientov *, vrátane klientov so zisteným vysokým rizikom VTE alebo krvácania.

Rôzne klinické smernice podporujú používanie prerušovanej pneumatickej kompresie ako účinnej terapeutickej metódy prevencie VTE.

Naša rada púmp Flowtron na prevenciu DVT spolu s príslušnými odevmi poskytuje kompletný sortiment spoľahlivých a cenovo efektívnych výrobkov na podporu všetkých klinických požiadaviek.

* Na základe posúdenia rizika pre klienta si preštudujte podrobnosti o všetkých kontraindikáciách v  návode na použitie (NKP).

Pumpy na prevenciu VTE

Pumpy a návleky IPC predstavujú bezpečnú a efektívnu metódu prevencie žilového tromboembolizmu (VTE) založenú na napodobňovaní prirodzenej činnosti tela.

VTE je choroba, ktorá zahŕňa hlbokú žilovú trombózu (DVT) a pľúcnu embóliu (PE). Pumpy IPC pomáhajú zmierňovať nie jeden, ale dva z rizikových faktorov spojených s rozvojom VTE: žilovej stázy a zvýšenú zrážanlivosť krvi. Cyklus nafukovania-vyfúknutia v rámci terapie IPC simuluje pumpovací účinky stehná, lýtka a chodidlá pri bežnej chôdzi s ohľadom na objem i rýchlosť prúdenia krvi, čím sa eliminujú žilovej stázy  napodobňuje účinok prirodzeného pohybu svalu (1). To má značné prínosy pre ležiacich klientov: znižovanie žilovej hypertenzie, preplachovanie žilových záklopiek, kde sa predpokladá tvorba trombov, a znižovanie intersticiálnych opuchov (2). IPC zaručuje dvojaký hematologický prínos potlačenie aktivácie prokoagulačných faktorov a zvyšovanie celkovej fibrinolýzy (3). Táto mechanická metóda prevencie VTE nepredstavuje žiadne riziko krvácania a môže byť používaná ako doplnok farmakologických metód na zlepšenie účinnosti u vysoko rizikových klientov. Zavedená a celosvetovo uznávaná značka Flowtron® je v posledných 30 rokoch neustále vyvíjaná a prináša účinné výrobky pre prevenciu VTE. Za túto dobu sa uskutočnilo množstvo nezávislých medzinárodných štúdií porovnávajúcich systém prevencie VTE spoločnosti Arjo s inými metódami prevencia VTE: Výsledky ukazujú, že terapia IPC Flowtron predstavuje cenovo výhodnú metódu prevencie VTE vylučujúcu vedľajšie účinky, ako je napr. krvácanie. Klinické štúdie systémov Flowtron IPC spoločnosti Arjo na prevenciu VTE konzistentne ukazujú nízky výskyt DVT u vysoko rizikových skupín (4).

Referencie
1. Morris RJ, Woodcock JP (2004). Evidenced based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of Surgery; 239 (2): 162-171.

2. Kumar S, Walker M. The effects of Intermittent pneumatic compression on the arterial and Venouš system of the lower limb: a review. Journal of Tissue viability. 2002; 12 (2): 58-65.

3. Morris RJ, Giddings JC, Ralis HM, Jennings GM, Davies DA a kol. (2006). The influence of inflation rate on the hematologic and hemodynamiky effects of Intermittent pneumatic compression for deep vein thrombosis prophylaxis. Journal of Vascular Surgery; 44 (5): 1039-1045.

4. DVT rate Collated from published results relating to Flowtron studies, including blood flow, fibrinolytic and compliance studies: 1992-2007.

Flowtron ACS900

Ideálna voľba pre prevenciu žilového tromboembolizmu JEDINÝM systémom aktívnej sekvenčnej alebo rovnomernej kompresie

Systém aktívnej kompresie Flowtron® ACS900 ponúka jednoduchú a ľahko použiteľnú metódu, ako zlepšiť krvný obeh v hlbokých žilách dolných končatín, znížiť žilovú stázu a prispieť k prevencii vzniku DVT.

Rovnomerná aj sekvenčná kompresia preukázateľne pomáhajú v prevencii venózneho tromboembolizmu (VTE) 1 pri použití v rámci predpísaného liečebného postupu.

Systém aktívnej kompresie Flowtron ACS900 s jednoduchou a ľahko ovládateľnou pumpou je výhodným riešením vďaka možnosti výberu rovnomernej alebo sekvenčnej kompresie.

Návleky Flowtron účinne odvádzajú teplo a vlhkosť, čo sú kľúčové faktory prispievajúce k pohodliu klientov / pacientov.

Ošetrujúci personál ocení ďalšiu výhodu v podobe možnosti výberu kombinácie návlekov, ako napr. návleku na chodidlo a lýtkového návleku, ktoré možno použiť naraz. Patentovaná technológia SmartSense ™, ktorá je súčasťou systému Flowtron ACS900, automaticky rozpozná pripojené návleky a nastaví správny tlak.

Možnosť využitia jedného systému pre rovnomernú aj sekvenčnú aktívnu kompresnú terapiu prináša pohodlie a tiež výhodu v tom, že uľahčuje správu majetku zdravotníckemu zariadeniu, pretože eliminuje nutnosť zhotovovať viac púmp.

Jedinečný systém správy káblov uľahčuje uloženie hadíc a napájacích káblov na klinickom pracovisku aj počas prepravy a skladovania.

Integrovaná batéria zaisťuje nepretržitú kompresnú terapiu a časomiera pacienta zaznamenáva, ako dlho kompresia prebieha.

Indikácie pre použitie

Systém aktívnej kompresie Flowtron ACS900 je vhodný pre prevenciu DVT v prostredí akútnej starostlivosti a môže byť indikovaný ako samostatná či adjuvantná terapie.

Kontraindikácie

    Ťažká artérioskleróza alebo iné ischemickej cievne ochorenia.
    Závažné kongestívne srdcové zlyhanie alebo iný stav, u ktorého by zvýšený prísun krvi do srdca mohol byť škodlivý.
    Diagnostikovaná akútna hlboká žilová trombóza, tromboflebitída alebo pľúcna embólia (PE), prípadne podozrenie na tieto ochorenia.
    Akýkoľvek lokálny stav, kedy je použitie návlekov nežiaduce, vrátane: gangrény, nedávneho odberu kožného štepu, dermatitídy alebo  

    neliečených infikovaných rán na dolných končatinách.

Ďalšie informácie o indikáciách, kontraindikáciách, upozorneniach a varovaniach nájdete v dokumente Návod na použitie systému aktívne kompresie ACS900.


Myslíme na klientov / pacientov

    Tiché čerpadlo nebráni v odpočinku a zotavovaní.
    Systém správy káblov zamedzuje povaľovaniu hadíc a napájacích káblov okolo lôžka alebo kresla.
    Integrovaná batéria zaisťuje nepretržitú terapiu aj počas presunu.
    Návleky sú pohodlné a ľahké.

Myslíme na ošetrovateľa

    Sady hadíc sú vždy pripravené na terapiu.
    Konštrukcia hadíc umožňuje rovnomernú aj sekvenčné kompresiu za použitia rovnakej pumpy.
    Unikátne zacvakávacie hadicové spojky s patentovanou technológiou SmartsenseTM, ktorá automaticky rozpozná návlek a upraví cyklus

    kompresie bez nutnosti zásahu obsluhy.
    Veľký LCD displej dovoľuje sledovať a regulovať priebeh terapie.
    Časomiera pacienta zaznamenáva, ako dlho kompresia prebieha.
    Indikácia tlaku v reálnom čase zaisťuje správne nastavenie kompresného tlaku.
    Veľký LED displej je dobre viditeľný zo všetkých uhlov.
    Integrovaná rukoväť pre jednoduché prenášanie.

Myslíme na zdravotnícke zariadenie

    Výhoda v podobe jedinej pumpy pre rovnomernú aj sekvenčnú kompresnú terapiu.
    Jednoduchšia správa majetku.
    Nižšie náklady na obstaranie i skladovanie pumpy.
    Konzistentné školenie a následná podpora.

Návleky na prevenciu VTE

Návleky Flowtron® na prevenciu VTE s jednotnou a sekvenčnou kompresiou sú nezahrievajúce návleky a zaručujú vynikajúce vlastnosti s ohľadom na odvod vlhkosti, čo sú kľúčové faktory, ktoré prispievajú k pohodliu a následnej spokojnosti klienta.

Pohodlné návleky pre prevenciu VTE významne prispievajú k spokojnosti klienta, a teda aj k jeho spoluprácu pri liečbe. Jednou z metód zlepšenia pohodlia klienta je zameranie sa na to, aby tkanina návlekov umožňovala priechod tepla, vzduchu alebo výparov vlhkosti, čím je zaručené nízke zahrievanie a rýchle schnutie návlekov. Nezávislé laboratórne testy (1) ukázali, že mnoho návlekov Flowtron pre jednotnú a sekvenčnú kompresiu zaručuje efektívny priechod vodných výparov, rýchle schnutie a nízke zahrievanie. Ide o kľúčové faktory, ktoré prispievajú k pohodliu klienta pri terapii IPC.

Návleky Flowtron na prevenciu VTE. Automatické rozpoznanie návleku u návlekov na chodidlo, lýtko a lýtko a stehno pri používaní s pumpami Flowtron ACS900, Flowtron Universal a Flowtron ACS800 + Tri Pulse. Návleky na lýtko a lýtko a stehno sú kompatibilné s Flowtron Excel s premenlivým nastavením tlaku.

Pohodlný a priedušný materiál.

Zapínanie na suchý zips.

V ponuke je sterilný a nesterilný variant.

* Určené na jednorazové použitie.

Membrána pre jednotnú a sekvenčnú kompresiu s jednou prívodnou vzduchovou trubicou.

Navrhnuté s dôrazom na pohodlie klienta / pacienta, jednoduché použitie pre ošetrujúci personál a flexibilitu pre zdravotnícke zariadenia. Návleky Flowtron® sú účinné k prevencii hlbokej žilovej trombózy (DVT).
Jednoduchá a účinná prevencia DVT
Kompresiou končatiny pomocou návleku Flowtron sa zrýchľuje tok krvi v hlbokých žilách končatiny. Tým dochádza k zníženiu žilovej stázy (1) a  stimulácii fibrinolýzy (2), čo sú prirodzené procesy, ktorými sa telo snaží predchádzať vzniku krvných zrazenín, prípadne ich rozkladať.
Návleky z ľahkého a priedušného materiálu zaisťujú pohodlie a pomáhajú predchádzať hromadeniu tepla a vlhkosti.
Vďaka ľahkej signatúre návlekov je možné rýchlo vizuálne overiť, že je zabezpečená compliancia s profylaktickou liečbou DVT predpísanou klientovi / pacientovi.

vlastnosti:

     Automatické rozpoznanie návleku na chodidlo, lýtkového alebo lýtkového a stehenného návleku pri použití so systémom ACS900.
     Lýtkový návlek je kompatibilný so systémom Flowtron Excel s variabilným nastavením tlaku.
     Pohodlný materiál s vynikajúcou priedušnosťou.
     Upevnenie piatich háčiky s očkami.
     Návleky sú k dispozícii v sterilnej a nesterilné verzii.
     Návleky sú určené na použitie u jedného klienta / pacienta.
     Nedelená komora s jednou hadicou pre prívod vzduchu.

výhody:

     Jednoduché a bezpečné pripojenie návlekov ku všetkým čerpadlám Flowtron pre prevenciu DVT.
     Veľmi dobre znášané klientmi / pacientmi.
     Klinicky účinné.
     Neinvazívne.
     Cenovo výhodné.
     Jednoducho nasaditeľné.

 

Referencie:
    Morris & Woodcock (2004) AofS; 239 (2): 162-171.
    Morris, Giddings, Ralis et al. (2006) J0VS; 44 (5): 1039-1045.
    Spencer FA, Lessard D, Emery C, Reed G, Goldberg RJ. Venouš thromboembolism, VTE in the outpatient setting. Arch. Intern. Med. 2007;

    167: 1471-1475
    International Consensus Guidelines, International Angiology Vol.32-No 2 118-119

 

 

Flowtron Tri Pulse návleky

Tri Pulse pre sekvenčné kompresnú terapiu podľa vašej voľby.

Sekvenčné kompresné návleky Tri Pulse pre prevenciu hlbokej žilovej trombózy sa vyznačujú unikátnym tvarom komory pripomínajúcim krídla, ktorý zaisťuje bezpečné obopnutie končatiny, zatiaľ čo odľahčený materiál Airflow Light pomáha predchádzať hromadeniu tepla a vlhkosti, čím prispieva k väčšiemu pohodliu klienta / pacienta.

Mäkké a priedušné návleky sú ponúkané v rôznych veľkostiach, aby ošetrovateľ mohol pohodlne vybrať správny návlek plne vyhovujúci potrebám klientov / pacientov.

Systém aktívnej kompresie Flowtron® VTE sa ľahko používa a je rýchlo pripravený na použitie, čo najmä ocenia vyťažený ošetrujúci personál. Objavte rozdiel s návlekmi Tri Pulse.

Návleky Tri Pulse účinne odvádzajú teplo a vlhkosť, čím pomáhajú udržiavať kožu klienta / pacienta v suchu a chlade (i) a zároveň môžu prispieť k vyššej compliancii prevencie PPK.

Odľahčený a priedušný materiál Airflow Light

    Ľahký sieťovaný vonkajší materiál pomáha predchádzať hromadeniu tepla, aby koža klienta zostala chladná a suchá (i).
    Výplň z mäkkých vlákien zvyšuje pohodlie klienta / pacienta.
    Mäkký a priedušný vnútorný materiál odvádza mikroprieduchy tepla a vlhkosti od kože (i).

Unikátna komora v tvare krídel

    Zaoblený tvar návleku aj komory kopíruje prirodzený tvar končatiny.
    Unikátny tvar komory pripomínajúci krídla bezpečne a pohodlne obopne lýtko.
    Potrebný tlak je privádzaný jedinou hadicou umiestnenou v prednej časti ďalej od kostných výčnelkov.

bottom of page