top of page

SNOEZELEN

Čo je multisenzorická miestnosť Snoezelen

Senzorické izby sú špeciálne navrhnuté prostredia, ktoré poskytujú zmyslový zážitok ľuďom, mladým i starým, so širokou škálou rôznych schopností. Tradične sa zmyslové miestnosti používali na relaxáciu a eskaláciu, keď sa ľudia s autizmom, emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami, poruchami zmyslového spracovania alebo inými špeciálnymi potrebami ocitli v rozrušení a vznikla u nich potreba bezpečného a  miesta na návrat do stavu pokoja. Dnes sú veľmi často používané na upokojenie, ale s pokrokom v technológii môžu  dobre vybavené multisenzorické miestnosti urobiť oveľa viac! Senzorické miestnosti z našej ponuky sú rozdelené od interaktívnych senzorických miestností cez jedinečnú technológiu IRiS Sensory až po multisenzorové interaktívne vzdelávacie prostredie alebo MiLE, ktoré prenášajú používateľov do úplne nového sveta dobrodružstva, vznikli v spolupráci s najlepšími odboroníkmi. Sme nadšení pre inklúziu a zmenu života a veríme, že každý by mal mať možnosť využívať toto vybavenie bez ohľadu na jeho schopnosti. Pozrite sa na našu ponuku multisensorických prostredí nižšie, aby ste videli širokú škálu životných zručností, ktoré môže multisenzorické vybavenie pomôcť vašim používateľom rozvíjať.

bottom of page