top of page

Stručne o našej spoločnosti

Spoločnosť ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. zastupuje viacero zahraničných partnerov na Slovensku a zaoberá sa distribúciou zariadení pre občanov, ktorým sa z rôznych dôvodov pohyb stáva stále obtiažnejším. Je dôležité zaistiť týmto ľuďom pohyblivosť čo najdlhšie, umožniť im opustiť lôžko, ísť na toaletu, osprchovať sa, okúpať sa... Zaisťovanie pohyblivosti ľudí je súčasne zaisťovaním ich dôstojnosti. Zároveň ide o udržanie dobrého zdravotného stavu ošetrovateľského personálu, uľahčením zdvíhania presunov pacientov pomocou technických zariadení pri ich každodennej práci.

V súčasných podmienkach EÚ sú viac ako kedykoľvek predtým k dispozícii poznatky a skúsenosti, získaní zo spolupráce firmy s architektami, pojektantmi , vedúcimi pracovníkmi, ošetrovateľským personálom a klientmi. Tieto pozantky vyústili do projektovania výroby vysoko účelných a veľmi kvalitných nových zariadení, ktoré vo svojom obore už dlhú dobu predstavujú svetovú špičku.

VZNIK A VÝVOJ:

r. 1990 spoločnosť H+F predávala prvé výrobky

r. 1995 vznikla spoločnosť s názvom HUMANIC a pokračovala v distribúcii zdravotechniky na území SR

od r. 2006 sme na trhu pod názvom ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. so zmluvným zastúpením 4 výrobných firiem a sortimentom ďalších 11 firiem.

Na Slovensku pôsobíme v oblastiach:

Vybavenie účelových zariadení – nemocnice, domovy soc. služieb, domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby, hospice, liečebne pre dlhodobo chorých, rehabilitačné zariadenia a podobne:

  • pomôckami pre zdvíhanie, prepravu, hygienu, toaletu a rehabilitáciu ťažko pohyblivých a imobilných osôb,

  • špeciálnym nábytkom : lôžkami, kreslami, príslušenstvom a interiérovým vybavením,

  • špeciálnymi zdvíhacími a polohovacími zariadeniami a lôžkami pre chirurgické oddelenia, lôžkami pre izby s intenzívnou starostlivosťou a podobne.

Usporadúvanie meetingov a prezentácii pre:

  • riadiacich a odborných pracovníkov nemocníc a zariadení, v ktorých sa vykonáva ošetrovateľská činnosť,

  • architektov a projektantov ošetrovateľských zariadení,

  • riaditeľov a zdrav. prac. kúpeľov a rehabilitačných centier.

Na témy:

Zdvíhanie, preprava, toaleta, hygiena a bývanie osôb v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach, na ktorých získavajú podrobné informácie a materiály pre riešenie problémov, týkajúcich sa manipulácie s imobilnými osobami a ich bývaním s možnosťou vyskúšať si niektoré nové výrobky.

Konzultačná a poradenská činnosť novostavieb a rekonštrukcií vrátane projektovania vybavenosti pre:

  • zriaďovateľov, investorov, riadiacich a odborných pracovníkov zariadení s ošetrovateľskou činnosťou,

  • architektov a projektantov zdravotníckych a ošetrovateľských zariadení.

Naši partneri

arjo_logo_rgb_large.png
DiGI-Project---Logo-Pool-Lift.png
LB logo.jpg
stabilo.jpg
bottom of page