top of page

STROPNÉ ZDVIHÁKY

Riešenie presunu by malo umožniť bezpečnú starostlivosť a ušetriť drahocenný čas - ako pre klientov, tak aj pre personál.

Kompletný sortiment stropných zdvihákov je navrhnutý tak, aby bol integrovateľný s existujúcimi podmienkami a aaby pomohol zabezpečiť bezpečný, pohodlný a dôstojný presun. Stropné zdviháky sú inštalované a prevádzkované tak, aby presuny zvládal jediný ošetrovateľ bez potreby ručnej manipulácie s klientom, čím pomáhajú znížiť riziko zranenia.

MAXI SKY 2

Stropný zdvihák Maxi Sky zvyšuje pohodlie klienta počas presunov a zároveň poskytuje efektívnejšie s bezpečnejšie pracovné prostredie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Je vždy pripravený na používanie svojim novým softvérom v kombinácii s farebným displejom proaktívne informuje o o stave zdvíhacieho zariadenia.

Rozsiahle portfólio ramien s funkciou rýchleho upnutia (Quick-Connect) umožňuje opatrovateľovi vykonávať optimalizované presuny klientov. Nový softvér spolu s farebným LCD displejom umožňuje lepšiu interakciu. Displej informuje opatrovateľa o stave batérie, požiadavkách na údržbu a možnom nesprávnom používaní alebo poruchách.

Ľahký prístup k vnútorným komponentom umožňuje rýchlu údržbu a minimalizuje prestoje, znižuje prevádzkové náklady.

Jednoduchá možnosť rozšírenia modulu Maxi Sky 2 pre pridanie napríklad DPS, IR (infračerveného diaľkového ovládania a rozšíreného nabíjacieho systému (ECS).

Flexibilné pracovné zaťaženie: môže byť nastavené na 272 kg/ 200 kg/ 120 kg.

Špecifikácia

Rozmery a váha

Max. bezpečné zaťaženie 120 kg, 200 kg, 272 kg

Celková váha 4-funkčný model 12.3 kg (27 lbs)

Celková váha 2-funkčný model 11.6 kg (26 lbs)

Rýchlosti zdvihu

6 cm/sec pri  0 kg

3.9 cm/sec pri 100 kg

3.5 cm/sec pri 200 kg

2.5 cm/sec pri 272 kg

 

Všeobecné informácie

Nastaviteľná rýchlosť horizontálneho pohybu 10 cm, 15 cm, 20 cm/sec

Pred-nastavenie na 20 cm/sec

Elektronický mikroprocesor, mäkký štart a stop

LED indikátor potreby údržby, symbol a kód na LCD obrazovke

Zabudovaná ochrana pred el. šokom

Dĺžka pásu 2300 mm (90.6")

IP trieda: IP24

Hladina hluku pri zdvíhaní a spúšťaní s / alebo bez nákladu 61 dBA Max

Batérie: 2 batérie 12 V, 5 Ah, sealed rechargeable valve regulated lead acid battery

Kapacita batérie pre 120 presunov s váhou 100 kg a až do 70 presunov pri zaťažení 200 kg

Audio a vizuálny  LED indikátor nízkeho nabitia batérie a stav batérie sa zobrazuje na  LCD obrazovke

LED indikátor nabíjania

Kompatibilný s ECS koľajnicovým systémom

Ručný ovládač - ľahko čistiteľné tlačidlá

Nabíjačka 100-240 Vac / 50-60 Hz / 27 VA

Nabíjačka s dvojitou ochranou

Upínacia nabíjačka kdekoľvek na trati

 

Bezpečnostné prvky

Pomocné núdzové tlačidlá pre spustenie a zdvihnutie

Pohotovostné tlačidlo zastavenia (pomocou popruhu dosiahnuteľného z podlahy) zastaví všetky el. funkcie.

Manuálne pohotovostné zariadenie na kabíne motora

Trojité núdzové brzdy

Funkcia návratu na nabíjaciu stanicu (voliteľná)

ABS FR požiaru odolný kryt V0

Vyhovuje normám ISO10535:2006, IEC60601-1:2005

Možnosti konfigurácie

2 alebo 4 funkčný

ECS alebo nabíjacia stanica (CSTAT)

Ručný ovládač ako štandard alebo alebo batériou poháňané DPS

Pre bližšiu špecifikáciu a nacenenie konkrétneho priestoru nás prosím kontaktujte.

MAXI SKY 440

Maxi Sky 440 je ľahko ovládateľný stropný zdvihák pre zdvíhanie a transport, ktorý umoží jedinému opatrovateľovi  vykonať presuny klientov bez potreby ručného zdvíhania.

Prevádzka je jednoduchá, ovládacie prvky sú ľahko dostupné na ručnom ovládači. Elektronický mäkký štart a stop umožňujú zabezpečiť to, že zariadenie vždy a hladko a bezpečne zastaví v správnej polohe.

Brzda, ručné spúšťanie, zastavenie zariadenia zabezpečujú klienta v prípade núdze.

Obmedzovač napájania zabraňuje používaniu zdviháku pri nízkej hladine nabitia batérie

Výmena batrie v kazete je jednoduchá a vyžaduje iba skrutkovač. Červené svetielko indikuje praconíka na čas  potrebný pre servis. Modulárny systém umožňuje jednoduché použitie náhradných dielov.

Široký sortiment vakov pre dvojbodové rameno.

Takzvaný hák Tarzan umožňuje jednoduché prepínanie medzi dvoma dráhami alebo miestnosťami.

Tento systém umožňuje usporiadanie s vynikajúcim využitím priestoru - je to ideálne riešenie pre zariadenia, ktoré potrebujú čo najflexibilnejšie zariadenie.

Technické informácie

Rozmery a váhy:

Zdvíhacia kapacita 200 kg

Váha zariadenia (vrátane batérií): 6.35 kg

LED indikátor pre potrebu údržby / servisu

Elektornický mäkký štart a stop

Manuálne zariadenie pre núdzové spúšťanie (na kabíne motora)

Núdzové tlačidlá pre zdvíhanie a spúšťanie

Núdzové zastavenie : tlačidlo

Indikátor nízkeho nabitia (vizuálne a akustické)

Indikátor nabitia rôzne farby pre rôzne hladiny nabitia

ABS FR požiaru vzdorný obal

Núdzová brzda

Dĺžka popruhu do 2.2 m (88") testovaný na 1363.6 kg (3000 lbs)

Rýchlosť zdvihu 4.3 cm/sec (1.7"/sec)

Batérie: 2 x 2.3 Ah

CSA No 601.1, UL No 2601-1 certifikáty

CE označenie / ISO 10535

Nabíjačka

Indikátor nabitia

100-240 Vac / 50-60 Hz / 27 Va

Trieda  2

Ručný ovládač

Maxi Sky 440 poskytuje široký záber možných konfigurácií a funkcií. Nasledujúci zoznam obsahuje iba niektoré z najdôležitejších funkcií. Pre úpônú prezentáciu systému Maxi Sky 440 nás neváhajte kontaktovať.

- Bezpečné pracovné zaťaženie: 200 kg

- elektronický mäkký štart a stop

- zariadenie pre núdzové spúšťanie

- zariadenie pre núdzové zdvíhanie

- núdzová brzda

- LED indikátor vybitia batérie

- indikátor nabíjania batérie

- systém pre prechod z izby do izby

- ochrana proti preťaženiu

- dĺžka popruhu až 2,2 m

- výška od podlahy po strop 2,1 - 3 m

Konfigurácia:

Flexibilný systém koľajníc, ktorý obsahuje priame koľajnice, oblúky, spojovacie prvky a umožňuje vytvorenie konfigurácie podľa potreby či už rovnej dráhy alebo pre pokrytie celej miestnosti.

Priama koľajnica - výška  90 mm dostupná v dĺžkach: 2 a 3 m

Priama koľajnica - výška 140 mm dostupná v dĺžke 4,5 m

Priama koľajnica - výška 180 mm dostupná v dĺžke 6 m

Oblúkové sekcie dostupné v 45° alebo 90°

Pre bližšiu špecifikáciu a nacenenie konkrétneho priestoru nás prosím kontaktujte.

MAXI SKY 440

MAXI SKY 600

Ponúka univerzálne riešenia rozloženia trate a zdvíhacej kapacity, ktorá je zameraná na ťažšie obyvateľstvo. Maxi Sky® 600 poskytuje najlepšie možné krytie pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia.
Riešenia pre klientské  rozhranie sú kľúčom k optimalizácii starostlivosti vzhľadom k individuálnym potrebám. Komplexná ponuka doplnkov Maxi Sky 600 poskytuje zdravotníckym zariadeniam flexibilitu na poskytovanie optimálnych riešení pre širokú škálu rôznych požiadaviek rezidentov a pacientov a rýchle reagovanie na meniace sa potreby.

So zdvíhacou kapacitou 272 kg je Maxi Sky® 600 navrhnutý tak, aby pomohol zdravotníckym zariadeniam uspokojiť rastúci dopyt pri manipulácii s ťažšími obyvateľmi / pacientmi.

Modulárny traťový systém umožňuje flexibilné riešenia, ktoré umožňujú optimalizovať rozloženie trate pre špecifické potreby a pracovný priestor zdravotníckeho zariadenia.
Komplexný sortiment slučkových či klipových vakov  je k dispozícii pre štvorbodové aj dvojbodové ramená.
Zvýšenie efektívnosti - zdvihák je vždy pripravený na použitie a po presune môže byť výťah naprogramovaný tak, aby sa vrátil do nabíjacej stanice, ktorá môže byť umiestnená kdekoľvek na trati.
Štvorbodové a dvojbodové ramená vrátane dynamického polohovacieho systému (DPS). DPS poskytuje bezpečnú a pohodlnú polohu pre klienta počas presunu a uľahčuje repozičnú činnosť poskytovateľovi starostlivosti. Poháňané DPS zvyšuje výhody DPS tým, že poskytne pomoc  poskytovateľovi starostlivosti pri umiestnení pacienta do pohodlnej polohy.
Široké spektrum veľkostí a typov vakov umožňuje prispôsobiť stropný zdvíhací systém pre optimálny komfort a bezpečnosť klientov.

Technické informácie:
Systém Maxi Sky 600 ponúka širokú škálu možných konfigurácií a funkcií. Nasledujúci zoznam obsahuje niektoré z najdôležitejších funkcií. Pre úplnú prezentáciu systému Maxi Sky 600 nás prosím kontaktujte.
- Bezpečné pracovné zaťaženie: 272 kg (600 libier)
- Nabíjaciu stanicuje možné umiestniť kdekoľvek na trati
- Funkcia návratu do nabíjacej stanice (RTC)
- Možnosť automatického vrátenia do nabíjacej stanice (ARTC)
- Elektronický  mäkký štart a stop
- Zariadenie na núdzové spúšťanie
- Zariadenie núdzového zastavenia
- Núdzová brzda

- Ochrana pred preťažením
- Dĺžka popruhu do 2,3 m (90 ")
- Výška od podlahy po strop 2.1 m-3 m (82 "-118")
- Indikátor nabíjania batérie
- LED indikátor potreby  údržby

Konfigurácia:
- Flexibilný systém koľají, ktorý obsahuje priamu dráhu, krivky a spojovacie prvky, umožňuje vytvoriť konfigurácie jednej dráhy alebo krycieho priestoru
- Priamy profil - výška dráhy 90 mm (3 1/2 "), k dispozícii v dĺžkach 2 m a 3 m (78" a 118 ")
- Priamy profil - výška koľaje 140 mm (5 1/2 "), dostupná v dĺžkach 4,5 m (177")
- Priamy profil - výška stopy 180 mm (7 "), dostupná v dĺžke 6 m (236")

- Oblúkové sekcie k dispozícii v 45 ° a 90 °

MAXI SKY 600
bottom of page