top of page

Vitajte na stránkach ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

 

Namáhavé zdvíhanie, nesprávne pracovné techniky a stres sú často súčasťou pracovného prostredia ošetrovateľského odvetvia.

V mnohých prípadoch to vedie k pracovným úrazom personálu, spojených s vysokými nákladmi súvisiacimi s pracovnou neschopnosťou a rehabilitáciou.

 

Správna technika prispieva k nájdeniu odpovedí na tieto problémy poskytovaním riešení, ktoré zlepšia pracovné prostredie personálu a zvýšia kvalitu života starších a telesne postihnutých ľudí vyžadujúcich starostlivosť

Sortiment výrobkov zahŕňa zdvíhacie systémy a lôžka, vane, riešenia pre sprchovanie, hygienu, ako aj pomôcky pre zdvíhanie a presuny, umývačky podložných mís, dezinfikátory ako aj matrace pre prevenciu a liečbu preležanín.

Na našej stránke nájdete optimálne riešenie akýchkoľvek potrieb klientov a ošetrovateľov.

Zlepšite starostlivosť o svojich klientov
ARJO-HUMANIC SK s.r.o.

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428/1, 059 35  Batizovce

+421 903 601 897 / +421 903 903 588

obchod@arjo-humanic.sk

bottom of page