Na týchto stránkach nájdete celé naše produktové portfólio, ktoré zahŕňa  zdravotnícke zariadenia a integrované riešenia pre manipuláciu a hygienu pacientov, lôžka, terapeutické povrchy, prevenciu a liečbu dekubitov, dezinfekciu, dekontamináciu, diagnostiku
Dodávame širokú škálu zdravotníckej techniky a pomôcok, vrátane riešení pre zvýšenie mobility. Tieto produkty ponúkame aj na prenájom, ako krátkodobý, tak aj dlhodobý. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Hygiena

Presuny

Lôžka

Vozíky

CARINO, CARENDO, CARMINA

CONCERTO, BASIC, CAREVO

CALYPSO, ALENTI, BOLERO, MIRANTI

RHAPSODY/PRIMO

PARKER BATH

VAŇA PRE POPÁLENINOVÉ ODDELENIA PRIMO FERRO

SARA STEDY, SARA 3000, SARA PLUS

MAXI MOVE, MAXI TWIN, MAXI TWIN COMPACT, MAXI 500, MAXI LITE, MINSTREL, TENOR

MAXI SKY 440, 600, 1000      MAXI SKY 2 , MAXI SKY 2 PLUS

KLZNÉ PODLOŽKY                 

EVAKUAČNÉ PODLOŽKY

Kreslá

Novinky

TEKUTINY PRE KÚPANIE A DEZINFEKCIU

Čistenie

Dezifneckica podložný mís a močových fliaš

Dekontaminácia a pachová neutralizácia použitých inkontinenčných pomôcok

Polohovanie

Dodávame produkty vysokej kvality od uznávaných výrobcov. Všetky produkty Vám nainštalujú naši školení technici. Pre vypracovanie ponuky nás kontaktujte >>

+421 903 601 897

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Proudly created with Wix.com